Privacyverklaring

Wij beseffen ons goed dat u vertrouwen stelt in ons. We zullen er dan ook alles aan doen om uw privacy te waarborgen. Op deze pagina geven we u meer informatie over de gegevens die we verzamelen als u onze website bezoekt maar ook als u patiënt bij ons bent. Daarnaast verantwoorden we waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hier uiteindelijk mee doen. Zo geven wij u een duidelijk beeld over hoe wij te werk gaan.


Deze privacyverklaring geldt voor diensten van:

De Saense Tandmeesters B.V.

Zuiddijk 3

1501 CA Zaandam

075 635 39 94

info@desaensetandmeesters.nl

KvK nummer: 803067721. Privacybeleid Online Bezoekers


1.1. Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens

Waar we in dit privacybeleid verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die u aan ons verstrekt over uzelf. Zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dat doet u geheel vrijwillig. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor u het betreffende contactformulier hebt ingevuld. Het achterlaten van uw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die we hebben beschreven in dit privacybeleid. Dit doen wij enkel wanneer wij aan toestemming aan u hebben gevraagd en ook daadwerkelijk verkregen hebben.


1.2. Duur van opslag persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor alle contactformulieren geldt dat gegevens 12 maanden na verstrekking gewist worden na verstrekking. We zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om uw te informeren over hetgeen waarvoor u uw persoonsgegevens voor hebt achtergelaten.


1.3. Cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen met het analyseren over hoe gebruikers een website gebruiken. De gegevens die worden verzameld door een cookie kunnen worden overgebracht naar een eigen server of die van een derde. Deze informatie wordt gebruikt om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Hierover stellen wij rapporten op over de website activiteiten van onze gebruikers.


1.4. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.


1.5. Google Ads and Google Ads Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Ads. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").
Als onderdeel van Google Ads gebruiken we zogenaamde conversietracking. Als u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en werd doorgestuurd naar deze pagina.


1.6. Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverschrijdende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Met deze functie kunnen de advertentiedoelgroepen die met Google Analytics Remarketing zijn gemaakt, worden gekoppeld aan de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op uw interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene apparaat (bijv. Mobiele telefoon) ook op een ander van uw apparaten (bijv. Tablet of pc) worden weergegeven.


1.7. Facebook Pixel

Onze website gebruikt de actiepixel voor bezoekers van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook") om de conversie te meten.

Op deze manier kan het gedrag van de paginabezoekers worden gevolgd nadat ze zijn omgeleid naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties plaatsen op zowel Facebookpagina's als buiten Facebook. Als exploitant van de website hebben wij geen invloed op dit gebruik van de gegevens.

Meer informatie over het beschermen van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.


1.8. Hotjar

Deze landingspagina / website maakt gebruik van Hotjar. Hotjar is een website-analyseprogramma van Hotjar Ltd, Level 2, St. Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta ("Hotjar"). We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om het aanbod en de ervaring op deze website te optimaliseren. Met behulp van de technologie van Hotjar krijgen we een beter inzicht in de ervaringen van onze gebruikers (bijv. Hoeveel tijd gebruikers op welke pagina's spenderen, op welke links ze klikken, wat ze leuk vinden en wat niet, etc.) en dit helpt ons om de feedback van onze gebruikers komt overeen. Hotjar werkt met cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en over hun eindapparatuur, in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (wordt alleen geregistreerd en anoniem opgeslagen tijdens het gebruik van uw landingspagina / website), schermgrootte, apparaat type (Unique Device Identifiers), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), voorkeurstaal voor het weergeven van onze website. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen. Zie het gedeelte 'over Hotjar' op de helppagina van Hotjar voor meer informatie.


1.9. EmbedSocial

Deze website maakt gebruik van EmbedSocial. EmbedSocial is een user generated content platform van Embed Socijal DOO, Park Residence, Skopje Macedonia. EmbedSocial stelt ons in staat om Google Reviews op onze website weer te geven.

Meer informatie over het beschermen van uw privacy vindt u in de gegevensbescherming informatie van EmbedSocial: https://embedsocial.com/privacy-policy/.


1.10. Persoonsgegevens herzien

Wanneer u uw gegevens uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u hiervoor contact met ons opnemen.


1.11. Wijzigingen

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van de mogelijkheden op deze website. Eventuele wijzigingen van deze website kunnen leiden tot veranderingen in dit privacybeleid. Lees daarom regelmatig dit privacybeleid door.2. Privacyreglement Patiënten


2.1. Privacy in de mondzorgpraktijk

Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij zijn/haar huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer hij/zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt.


Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.


2.2 Beveiliging van de gegevens

De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze

niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de

behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de

mondhygiëniste, de assistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die

gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn

uiteraard verplicht tot geheimhouding.


2.3. Bewaartermijn

De algemene bewaartermijn van de gegevens is 20 jaar. Het kan voorkomen dat de

gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor

langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook

van de patiënt(e) uitgaan.


2.4. Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming

De patiënt(e) heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een

(foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt(e) van mening is dat de

gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te

corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven

(aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Hij/zij kan

ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde)

gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt(e) behoort zo spoedig mogelijk,

maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.


2.5. Recht op verwijdering en vernietiging

De patiënt(e) kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.


2.6. Klachten

Elke patiënt(e) heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Op regelmatige basis controleren we of er aan deze privacyverklaring voldaan word. Bij vragen over onze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen: info@desaensetandmeesters.nl